วิธีการใช้ Risk reward ratio อย่างมืออาชีพ

เทรดเดอร์ส่วนมากมักมองว่า Risk reward ratio นั้นเป็นข้อมูลที่ไม่มีความหมายอะไรต่อการเทรด ใช้ไม่ได้จริง เป็น Holy grail ในโลกแห่งการเทรด เนื่องด้วยการตีความแบบผิดๆ หรือยังไม่เข้าใจที่แท้จริง ทำให้มองข้ามการพิจารณา Risk reward ratio

# Risk reward ratio ไม่มีประโยชน์ : คิดว่าการคำนวณ Risk reward ratio เป็นเรื่องที่ไกลเกินความเป็นจริง และไม่มีประโยชน์ ถ้าพูดตรงๆ ก็เป็นเรื่องจริง โดยการใช้ Risk reward ratio เพียงเดี่ยวๆ นั้นไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย แต่ถ้านำ Risk reward ratio มาคำนวณควบคู่กับตัวอื่นๆ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพอย่างมาก

# Risk reward ratio เท่าไร่ถึงจะดี : บางคนบอกว่าต้องสูงๆ เช่น 4 : 1 หรือ 5 : 1 หรือหนังสือบางเล่มบอกถ้าต่ำๆ เช่น 2 : 1 หรือ 3 : 1 นั้นควรหลักเลี่ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ Risk reward ratio ค่า Risk reward ratio ที่เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับตัวเทรดเดอร์เอง ไม่ต้องไปตามคนอื่น พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ของเรา

# Stop loss อยู่ที่ใจ : การที่เทรดเดอร์ไม่กำหนด Stop loss ก่อนเทรด ถือเป็นหายนะในการเทรดเลยก็ว่าได้ เพราะเราไม่สามารถรับรู้ความเสี่ยงของเราที่จะเกิดขึ้น การที่เรามี Stop loss นั้นจะสามารถคำนวณ Win rate , Risk reward ratio และ ผลตอบแทนที่คาดหวังได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นเสมือนเข็มทิศให้เราเดินทางได้อย่างถูกต้อง

#4 ปรับการเทรดเพื่อให้ได้ Risk reward ratio ดีๆ : การเลื่อน Stop loss เข้ามา หรือ ขยับจุดทำกำไรออกไป เพื่อให้ได้ Risk reward ratio ดีๆ นั้นเป็นสิ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรกระทำอย่างยิ่ง หาก Risk reward ratio ไม่เหมาะสมให้ข้ามการเทรดนั้นออกไป เพราะการปรับเปลี่ยนจุด Stop loss หรือ จุดทำกำไร อาจส่งผลให้กลยุทธ์ที่วางไว้ไม่มีประสิทธิ เพราะถ้าเราขยับจุด Stop loss เข้ามาใกล้ๆ ก็ออกเกิดการลากกิน Stop loss บ่อยขึ้น หรือหากขยับจุดทำกำไรออกไป ก็จะทำให้โอกาสที่ราคาจะถึงเป้าหมายนั้นมีน้อยลงshutterstock_379979881

Risk reward ratio 101

พื้นฐานการคำนวณ Risk reward ratio มาจากช่วงห่างระหว่างจุดที่เข้า กับ จุด Stop loss และ จุดทำกำไร มาเปรียบเทียบกัน และเมื่อได้ค่า Risk reward ratio มาแล้วสามารถนำมาคำนวณ Win rate ที่ควรมีเพื่อให้ผลตอบแทนที่คาดหวังเป็นบวก

          วิธีการคำนวณ

Min. Win rate = 1 / (1 + Reward : Risk )

หรือ

Risk reward ratio ที่ต้องการ = ( 1 / Win rate ) – 1

ตัวอย่างเช่น

– ถ้า Risk reward ratio = 2 : 1 , Win rate ควรเท่ากับ 1 / ( 1 + 2) = 33.33%

– ถ้า Win rate = 70% , Risk reward ratio ควรเท่ากับ ( 1 / 0.70 ) – 1 = 0.43

ความสัมพันธ์ระหว่าง Risk reward ratio กับ Winrate

เทรดเดอร์ที่เข้าใจความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมี Win rate ที่สูง หรือ Risk reward ratio ที่ดี แต่ขอเพียงให้ Win rate และ Risk reward ratio มีสัดส่วนที่เหมาะสม ก็สามารถทำกำไรในระยะยาวได้แล้ว

ทีมงาน : thaiforexmoney.com